Planet

Feniks Meble Planet
Planet 3 sofa Planet Planet 3 sofa
Promocja

Planet 3 sofa

od 3246 zł
od 3689 zł
Szerokość 224 cm, Wysokość 82 cm, Głębokość 99 cm
Planet 2 sofa Planet Planet 2 sofa
Promocja

Planet 2 sofa

od 2920 zł
od 3319 zł
Szerokość 174 cm, Wysokość 82 cm, Głębokość 99 cm
Planet zagłówek Planet Planet zagłówek
Promocja

Planet zagłówek

od 190 zł
od 216 zł
Szerokość 48 cm, Wysokość 27 cm, Głębokość 10 cm
Planet fotel Planet Planet fotel
Promocja

Planet fotel

od 2128 zł
od 2419 zł
Szerokość 114 cm, Wysokość 82 cm, Głębokość 99 cm